Kata Mutiara Islam: Tentang Dunia


Kata Mutiara Islam: Sebaik-baiknya Dunia
Tentang Dunia


Apik-apik'e dunyo iku nalikone pisah antarae apik lan olo. Sakwalik'e, elek-elek'e dunyo iku nalikone campur antarane apik lan olo

[Bagus-bagusnya dunia itu ketika terpisah antara baik dan jelek. Sebaliknya, jelek-jeleknya dunia itu ketika bercampur antara baik dan jelek]

KH. Maimoen Zubair


Sumber. www. bumiqu.org

No comments for "Kata Mutiara Islam: Tentang Dunia"